Cestná doprava

Cez obec Dunajov vedie :
- cesta I. triedy E75-I/11 európskeho významu s dĺžkou 2 km. Nakoľko je spojnicou s Českou republikou a Poľskom, význam tejto cesty je spojený aj s prepravou nebezpečných látok
- cesta II. tiredy - v časti Matúškov, slúži ako náhradná komunikácia v prípade havárie na ceste E75-I/11
- cesta III. triedy 006011 smerujúca z Dunajova do Ochodnice
- miestne komunikácie - spojnice medzi centrom obce a jednotlivými osadami
- preprava obyvateľov obce a v okolí je zabezpečená prostredníctvom autobusovej dopravy
- autobusové zástavky v osadách : Centrum, Rieka, Matúškov

Cesta E75 prechádza priamo cez chotár obce, ale nie je z nej odbočka do obce. Odbočiť sa dá smerom do obce Ochodnica alebo z mesta Krásno nad Kysucou.

 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com