RSS

História obce

História obce siaha až do čias doby Veľkomoravskej, čo dokazujú aj kostrové náleziská.
Obec vznikla v druhej polovici 16. storočia (1582) na území Budatínskeho panstva.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1598. V tomto období mala obec 7 domov.
Obyvatelia obce sa zaoberali chovom oviec a poľnohospodárstvom. Pôvodný názov obce
bol Dunajow alebo po maďarsky Dunajó.V 17. storočí zasiahla obec Dunajov valašská kolonizácia. Z Dunajova pochádzal Plančík, člen Jánošíkovej družiny. Nedostatok úrodnej pôdy viedol k vzniku remesiel, hlavne drotárstva a k vysťahovalectvu. Koncom 19. storočia bola v obci postavená kaplnka so zvonicou. Hospodárske oživenie nastalo, keď sa vybudovala košicko-bohumínska železnica.V roku 1905 sa vybudovala zo zbierok občanov škola, ktorá pozostávala z jednej triedy a bytu
pre učiteľa. Prvou učiteľkou bola Ilona Belicová. Do pamäti občanov sa zapísala aj Margita Bremzayová, ktorá vychovala celé generácie žiakov.

 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com