Počet návštev: 3

Oznam - doručenie oznámenia o deelgovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Autor:Obecný úrad
 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com