Počet návštev: 2

Oznámenie o prerokovaní Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Kysucký Lieskovec

Autor:Obecný úrad
 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com