Počet návštev: 3

Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania

Autor:Obecný úrad
 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com