Poslanci OZ 2018 - 2022

p.Vladislav Brisuda - nominovaný: SNS

Mgr. Jarmila Brodňanová - nominovaný: NEKA

p. Mária Damašková - nominovaný: NEKA

Mgr. Milan Chlasták - nominovaný: NEKA

Ing. Peter Kubánek - nominovaný: NEKA

Ing. Ľudmila Macurová, PhD.  - nominovaný: SNS

 Ing. Martin Švaňa - nominovaný: NEKA

 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com