Štatistické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2015 : 1177


Počet narodených 2015 : 19
Počet zomrelých 2015 : 8
Počet prisťahovaných 2015 : 14
Počet odsťahovaných 2015 : 31

 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com