Štatistické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2017 : 1172


Počet narodených 2017 : 10
Počet zomrelých 2017 : 13
Počet prisťahovaných 2017 : 25
Počet odsťahovaných 2017 : 33

 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com