Štatistické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2019 : 1156


Počet narodených 2019 : 12
Počet zomrelých 2019 : 9
Počet prisťahovaných 2019 : 21
Počet odsťahovaných 2019 : 29

 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com