Štatistické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2018 : 1161


Počet narodených 2018 : 10
Počet zomrelých 2018 : 13
Počet prisťahovaných 2018 : 24
Počet odsťahovaných 2018 : 32

 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com