Vývin osídlenia obce

Charakter osídľovania obce a jej okolia podmieňovala najmä valašská kolonizácia. Územie obce neumožňovalo kompaktné osídlenie, a tak vznikali osady, ktoré dostávali názvy podľa priezvísk svojich obyvateľov / napr. u Mekinov, u Palúchov, u Červených ..../ alebo podľa iných typických znakov osady / napr. Rieka, Potok, Briežok ..../.V súčasnosti tvoria územie obce tieto osady : Potok, u Červených, Briežok, Centrum, okolo Kysuce, Košariská, Rieka, u Palúchov, u Mekinov, u Matúškov.

 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com