Počet návštev: 4

VZN o určení výšky dotácie na originálne kompetencie v školstve č. 03 2020

Autor:Obecný úrad
 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com