Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Dunajove zo dňa 10.12. 2018

Autor:Obecný úrad
 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com