Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ v Dunajove zo dňa 12.9.2018 - oprava

Autor:Obecný úrad
 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com