Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ v Dunajove zo dna 24.08.2020

Autor:Obecný úrad
 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com