Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ v Dunajove zo dňa 27.06.2018

Autor:Obecný úrad
 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com