Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZ v Dunajove zo dňa 31.10.2018

Autor:Obecný úrad
 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com