Zasadnutie OZ zo dňa 04.09.2013

Autor:Obecný úrad
 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com