Zasadnutie OZ zo dňa 12.12.2012

Autor:Obecný úrad
 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com