Zasadnutie OZ zo dňa 15.12.2014

Autor:Obecný úrad
 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com