Zasadnutie OZ zo dňa 2.11.2016

Autor:Obecný úrad
 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com