Zasadnutie OZ zo dňa 20.06.2012

Autor:Obecný úrad
 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com