Železničná doprava

Obec Dunajov sa nachádza na hlavnom železničnom eletrifikovanom dvojkoľajovom ťahu Žilina - Bohumín v dĺžke 4.5 km. Železničná trať bola zmodernizovaná v rámci projektu : Modernizácia trate Žilina - Krásno nad Kysucou, ktorý bol realizovaný v spolupráci s EÚ. Vybudovali sa : protihlukové zábrany, nové nástupišťa, železničná zástavka, nadchod pre verejnosť, oznamovacia a zabezpečovacia technika...
 
Zdieľať odkaz:www.facebook.com